Markblomst Psyk. Tusse Weidlich Markblomst

Forside Hvem er jeg? Kontakt
Hvad kan jeg hjælpe med? Jungiansk Analyse
Hvad er jungiansk analyse og terapi?
Jungiansk analyse er en psykoterapeutisk metode og et middel til personlig udvikling, der bygger på den schweiziske psykoanalytiker C.G. Jungs tanker. For Jung skyldes psykiske vanskeligheder ofte at bevidstheden og det ubevidste er kommet for langt fra hinanden, sådan at vi ikke længere er "herre i eget hus", men f.eks. domineres af angst, depressioner, fobier, stress oma. Ubevidste forestillinger kan desuden blande sig i vores forhold til omverdenen på uheldige måder, der giver mindreværdfølelser, problemer med arbejde, partner og familie. En jungiansk analyse søger at genskabe en god kontakt og balance mellem bevidstheden og det ubevidste. Den arbejder primært med samtale, men kan, hvis der er interesse for det, benytte sig af kreative metoder som drømme, tegning/maling og sandkasseterapi. Efterhånden som terapien skrider fremad frigøres kreative kræfter, der hidtil har været bundet i det psykiske problemer, og bl.a. spontanitet og selvtillid øges.


Billede fra kontor af sandkasseterapi-hjørnet
Billede fra mit kontor af sandkasseterapi-hjørnet.


Hvad kan jungiansk orienteret terapi hjælpe med?

En jungiansk orienteret terapi eller analyse er egnet til de fleste problemstillinger hos såvel børn som voksne. Fremskreden alder er ingen hindring for et godt resultat. Den er oftest individuel, men kan indbefatte par- og familiesamtaler. Terapiens varighed strækker sig fra nogle måneder til flere år, afhængig af problem og interesse. Da den ønskede udvikling af personligheden betragtes som en vækstproces, vil det dog ofte være nødvændig med et vist tidsrum at arbejde i.
Prisen er den samme som for almindelig psykologbehandling


Jungiansk orienteret terapi er meget velegnet til børn, og foregår så via lege-, tegne- og sandkasseterapi. Et sådant forløb vil altid indkludere enkelte samtaler med den ene eller begge forældre.


Eksempel på et sandkassebillede
Eksempel på et sandkassebilledeTOP


Junginstituttets logo


Copyright i henhold til loven om ophavsret - Design af Lise Holst